< Back to overview

Stikstof groter probleem dan Corona voor Rotterdamse haven

Published 23 March 2021

Biedt de Rotterdamse haven, die 380.000 mensen, perspectief

De Rotterdamse haven staat aan de vooravond van misschien wel de grootste verandering(en) in haar geschiedenis: uitbreidingen en herontwikkeling bij de grote containerterminals, veranderingen door
Brexit bij de Ferryterminals, investeringen in het kader van de energie-transitie, en de herontwikkeling van de Waalhaven (Waalhaven Carrousel). Deze projecten zijn bijna tot stilstand gekomen en ernstig vertraagd of vergunningen worden geweigerd. Boosdoener: stikstof.

Logistiek en uitstoot van stikstof zijn momenteel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Desondanks blijft de Rotterdamse zee- en binnenvaart transport de duurzaamste vorm van transport. Zeker ten opzichte van luchtvracht. Er zijn zelfs enkele grote verladers die hun logistiek verplaatsen van Antwerpen en Hamburg andere Europese havens naar Rotterdam vanwege haar duurzame achterlandverbindingen.

Om de haven verder te verduurzamen zijn investeringen nodig in het havengebied. Metaal Transport heeft om dezelfde rede in 2018 haar handtekening gezet voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal in de Waalhaven. Door meer gebruik te maken van de binnenvaart en te investeren in zonne-energie willen wij erg graag de eerste stappen zetten op weg naar een Co2-neutrale logistiek. Maar door de #stikstof-crisis is het project, waarvoor in 2018 de handtekeningen gezet zijn, nog steeds niet van de grond gekomen en constant vertraagd. De grootste boosdoeners: extreem lange-vergunning-trajecten en constant veranderend stikstof-beleid.

De directe schade als gevolg van de huidige stikstof-crisis loopt voor ons als bedrijf in de enkele tonnen. De indirecte schade, zowel financieel als aan extra belasting voor het milieu, denk aan hogere bouwkosten en tienduizenden extra vrachtwagenbewegingen, valt niet meer te overzien. En de teller gaat maar doorโ€ฆ

Het Rotterdamse Havenbedrijf was lange tijd afzijdig in het stikstofdebat, maar is sinds kort druk aan het lobbyen in Den Haag. Pijnlijk dat er bij de stikstof-debatten nauwelijks haven gerelateerde vragen gesteld worden en er geen enkele schot zit in jaren lange vergunnings-trajecten.

Beste (toekomstige) kabinet en kamer-leden, ik heb 1 korte boodschap voor jullie: Geef de Rotterdamse haven, die 380.000 mensen, perspectief

Willem-Jan de Geus
DGA – Metaal Transport